Elät tietoisuudessa


Sinun kotisi on Taivaassa ja on aina ollut Taivaassa. Mikään muu ei ole pysyvää. Sinun elämäsi maanpäällä on vain välivaihe pitkässä elämien ketjussa.

Olet nyt siinä tilanteessa nykyisessä elämässäsi, että voisit miettiä sitä, mitä sinulle tapahtuu sitten, kun palaat taas henkimaailmaan.

Sinulle ei käy kuinkaan. Jatkat elämääsi kuin mitään ei olisi tapahtunut. Voit suhtautua kuolemaasi täysin rauhallisin mielin, koska sinä et kuole. Kukaan tai mikään ei koskaan kuole.

Kuolema on termi, jota te käytätte silloin, kun ihmisen keho lakkaa toimimasta. Sinä itse et kuitenkaan kuole. Kuolema sanana on harhaanjohtava, koska se kuvaa vain sitä, että keho lakkaa toimimasta muuttaen olomuotoaan siitä, mihin ihminen on tottunut. Sitä tilannetta ihmisen elämässä pidetään kuolemana, mutta se ei tarkoita sinun kuolemaa.

Olen jo toistanut monta kertaa, että kukaan tai mikään ei kuole. Kuolemaa ei ole. On vain ikuinen elämä, joka muodostuu miljoonista ja taas miljoonista erilaisista elämänmuodoista. Elämänmuodot muuttuvat koko ajan niin, että mitään yhtä ja pysyvää elämänmuotoa ei ole. Elämä itsessään on muuttumaton. Sitä tarkoittaa ikuinen elämä, joka vallitsee kaikkialla.

Sinun elämäsi on yksi elämisen muoto ja sinun kehosi on yksi elämän ilmenemisen muoto. Elämä ilmenee eri tavoin. Elämä ilmenee kasveina, eläiminä, ihmisinä sekä monissa muissa muodoissa, joita ihmisen viisi aistia eivät tavoita.

Kaiken takana on yksi ja ainoa elämä, joka ilmenee näissä lukuisissa erilaisissa muodoissa. Mikään muoto ei ole pysyvä. Mikään muoto ei ilmene pysyvästi. Muodot ovat jatkuvassa muutoksessa, eikä niiden kehitystä pysäytä mikään.

Sinunkin elämäsi muuttuu koko ajan. Olet nyt aikuinen, mutta muutama vuosikymmen sitten olit pieni lapsi. Pienestä lapsesta kasvoit aikuiseksi ja aikuistuttuasi vanhenet päivä päivältä. Mikään ei pysäytä tätä.

Sinun elämäsi kuitenkin jatkuu keskeytyksettä. Kehon kuoleminen ympärilläsi ei tapa sinua. Sinä elävänä olentona et kuole, koska olet henkinen olento, joka jatkaa elämäänsä kuten ennenkin.

Mikään sinussa ei riipu kehostasi. Keho on fyysinen ilmentymä, kun taas sinä olet henkinen ilmentymä. Henkinen ja fyysinen olomuoto ilmenevät yhdessä tavalla, jota sinä pidät itsenäsi ja jonka muut tuntevat sinuna.

Mikään tai kukaan ei koskaan kuole, koska kuolemaa ei ole olemassa. On vain ikuinen elämä. On olemassa kahdenlaista elämää, joista toinen on teille näkyvä ja toinen teille näkymätön. Olette tottuneet siihen, että uskotte vain siihen, mitä näette ympärillänne. Sen lisäksi on kuitenkin olemassa näkymätön maailma, joka on samalla tavalla ympärillänne kuin näkyvä maailma. Nämä kaksi maailmaa ovat yhtä aikaa olemassa ja sijaitsevat toisiinsa nähden limittäin ja lomittain ja jopa päällekkäin. Näiden kahden yhtäaikaista olemassaoloa maailmassa teidän on vaikea ymmärtää.

On olemassa myös tietoisuus, joka vallitsee kaikkialla niin, että sen ulkopuolelle ei jää mitään. Kaikki olennot ja koko elämän valtaisa kirjo tapahtuvat tietoisuudessa. Mitään ei ole tietoisuuden ulkopuolella, eikä mitään koskaan tapahdu sen ulkopuolella. Olette tietoisuudessa kaikki.

Sinun elämäsi tapahtuu tietoisuudessa, jonka osanen olet. Olette kaikki saman tietoisuuden osasia. Mikään tai kukaan ei ole tietoisuudesta erillään, eikä kukaan koskaan voi ollakaan tietoisuuden ulkopuolella. Tietoisuus kattaa kaiken.

Tietoisuus on Jumala. Sinä olet osa tietoisuutta ja siksi olet pieni hiukkanen Jumalaa. Olette Jumalan lapsia kaikki. Kukaan ei ole koskaan erillään Jumalasta, eikä kukaan koskaan joudu erilleen Jumalasta. Olette syntyneet Jumalasta ja palaatte Jumalan luo, kun aika on.