Henkioppaat ovat auttajianne


Sinulla on henkiopas, jonka olet itse valinnut ennen kuin synnyit nykyiseen elämääsi. Henkioppaanasi voi olla vanha ystäväsi, joka on ollut sinulle merkittävässä roolissa edellisessä elämässäsi.

Henkioppaasi muistuttaa sinua niistä monista tehtävistäsi, joita olet nykyistä elämääsi varten itsellesi valinnut ja jotka sisältyvät elämänsuunnitelmaasi. Sitä, mihin aiot elämässäsi keskittyä, henkiopas ei puolestasi päätä eikä velvoita sinua mihinkään.

Sinun itsesi on ratkaistava, mitkä asiat nousevat keskeisimmiksi elämässäsi, vaikka olisitkin päättänyt etukäteen jotain aivan muuta. Siksi voimme sanoa, että olet itse oman elämäsi ohjaksissa.

Me henkioppaat emme anna lupauksia emmekä sido käsiänne minkään elämässänne kohtaamanne asian suhteen. Siksi me emme myöskään lupaa mitään sellaista, joka on täysin oman harkintanne varassa. Me voimme kysyttäessä kertoa mielipiteemme asiasta, mutta emme halua päättää puolestanne mistään asiasta.

Meidän tehtävämme on seurata elämässänne sitä, miten hyvin onnistutte niissä tehtävissä, jotka olette itsellenne valinneet. Pakkoa mihinkään sellaiseen, jota ette itse halua, ei ole.

Oletko miettinyt sitä, miksi henkiopas ei aina vastaa kysymyksiisi? Tämä johtuu siitä, että henkioppaan ei tule vaikuttaa asioihin, joista sinun on päätettävä itsenäisesti. Sinun tehtäväsi on itse ratkaista omaa elämääsi koskevat asiat, eikä liikaa tukeutua muiden näkemyksiin. Yksiselitteistä sääntöä tai yhtä ainoata oikeaa menettelytapaa ei tietenkään ole olemassa. Jokainen miettiköön itsekseen, milloin on päätöksenteon pohjaksi hyvä kysyä muiden näkemyksiä asioista ja milloin taas on parasta luottaa omaan harkintaan.

Onko sinulla mielessäsi asioita, joista haluaisit etukäteen tietää? Onko mielessäsi kysymyksiä, jotka vaivaavat sinua siinä määrin, että haluat tiedustella asiaa omalta henkioppaltasi? Ohjetta siitä, mitä henkioppaalta voi tai kannattaa kysyä, ei ole, sillä jokainen henkiopas itsenäisesti päättää, millaisiin kysymyksiin hän haluaa vastata. Vastaaminen riippuu paljolti siitä, miten tärkeänä henkiopas pitää omaa näkemystään siihen asiaan, josta on kysymys. Varmaa ja täysin valmista vastausta emme halua koskaan antaa juuri siksi, että ihminen joutuu itse arvioimaan tekemiensä ratkaisujen vaikutukset elämässään.

Emme ole tietotoimistoja, koska emme halua sitä, että kykysi ja halusi tehdä omaa elämääsi koskevia päätöksiä jollain lailla heikentyisi, vaan korostamme oikeuttasi tai oikeammin sanottuna velvollisuuttasi päättää omasta elämästäsi.

Sinun on itse ratkaistava elämääsi koskevat ja mieltäsi askarruttavat asiat. Voimme tehdä ehdotuksia siltä pohjalta, miten olet elämääsi elänyt ja mitä voisit kenties vielä tehdä. Mikään ei kuitenkaan tarkoita sitä, että sinun tulisi valita ehdotuksemme mukaisesti. Emme tietenkään pakota sinua yhtään mihinkään, koska olet itsenäinen ihminen.

Yksinkertaista selvitystä siitä, miksi henkioppaan viestit toisinaan osuvat nappiin kun taas toisinaan joutuvat epäilyksenne kohteeksi, emme voi antaa. Henkimaailman ja maallisen maailman välinen kommunikaatio riippuu hyvin paljon siitä, miten onnistutaan luomaan sellainen yhteys, joka tuottaa luottamuksellisen vuorovaikutuksen kysyjän ja vastaajan kesken. Kenenkään ei pidä kuvitella, että henkimaailmassa tiedetään kaikki kysyjän asiat, koska mitään sellaista kaikkitietävää tahoa ei ole.

Henkimaailman olennot ovat jokainen omalla kehitystasollaan aivan kuten maanpäällä elävät olennotkin. Jokainen kehittyy omaan tahtiinsa. Jokaisen oma kehitystaso määräytyy hänen itsensä tekemien päätösten ja ratkaisujen perusteella. Siksi ei ole järkeä velvoittaa ketään toista päättämään kenenkään toisen puolesta.

Olemme kaikki samalla polulla, joka on jokaiselle oma ja ainutkertainen. Kenenkään ei kannata verrata itseään muihin, koska kukaan ei kilpaile sinun kanssasi, etkä sinä kilpaile kenenkään toisen kanssa. Sinun kehityksesi riippuu vain sinusta itsestäsi, ei kenestäkään muusta. Voit saada apua, ohjeita ja neuvoja omalta henkioppaaltasi, mutta hänkin on omalla kehityspolullaan, mikä tarkoittaa sitä, että hän keskittyy ensisijaisesti siihen, mikä on hänen oman kehityksensä kannalta oleellisinta ja jättää sinun elämääsi koskevat asiat yksin sinun vastuulle. Olet itsenäinen ja vastaat täysin omasta elämästäsi.